Utbytes Expander X1/X2

BAGGEN® Utbytesexpander gör att du enkelt kan byta expander när din nuvarande förlorat sin elasticitet, eller om du har olika hundar i behov av olika typer av expander.

Mer Info >>