Simba Kattsand Crystal Green

Simba Kattsand Crystal Green består av kiselkristaller med mycket hög absorptionsförmåga.

Mer Info >>