Kylfilt/Cooling Mat by Back on Track

Kylfilt/Cooling Mat by Back on Track är en filt som effektivt kyler och minskar yttemperaturen på din hund med 6 grader.

Mer Info >>