Kong Dotz Circle

KONG Dotz är med den spårförsädda ytan av olika material extra rolig att tugga på för hunden.

Mer Info >>