Diskbråck hos hund

Diskbråck är en akut förekommande skada som kan drabba hundar både i vardagliga situationer såväl som i moment där de utsätts för tuff ansträngning. Diskbråck kan även vara ärftligt vilket innebär att en del individer eller hundraser kan utveckla diskbråck utan att det behöver ha skett något dramatiskt. Skadan kan uppkomma även om hunden inte har ansträngt sig på något särskilt sätt utan sjukdomen utvecklas på grund av att hunden har en genetisk förutsättning för det.

Vad är diskbråck?

Mellan varje ryggkota sitter en broskskiva, en så kallad disk, som finns där för att agera stötdämpare åt ryggen. Disken består av ett mjukt inre hölje och ett yttre som är hårdare. Under rörelse pressar ryggkotorna mot skivorna som i sin tur pressar ut smörjande ledvätska för att främja rörelse. Ovanför diskarna löper ryggmärgen i en kanal mellan ryggkotorna.

Ett diskbråck uppstår när vätskehalten i diskens centrum på något sätt blir reducerad. När detta sker kan det yttre höljet spricka eller försvagas vilket endera medför att disken buktar ut iryggmärgskanalen, eller rentav läcker ut och skapar ett tryck på nerverna som finns där. Det kan även skapas ett tryck på venerna i det skadade området vilket gör att blodtillförseln försämras. Har vätska läckt ut i ryggmärgskanalen uppstår en inflammation vilket är väldigt smärtsamt för hunden.

Vid sjukdomsförlopp förkalkas ofta disken och förlorar den viktiga stötdämpande elasticiteten vilket gör att den spricker. Att disken går sönder kan även ske akut, det vill säga att den går sönder vid ansträngning eller att hunden vid olycksfall ramlar omkull eller på något annat sätt hamnar fel.


Symptom på diskbråck och diagnostisering

Symptomen på diskbråck kan vara väldigt individuella. Det är viktigt att komma ihåg att tecken på smärta inte alltid är helt självklara då hundar inte alltid gnyr när de har ont, tvärtemot kan de bli tysta och slutna och vilja dra sig undan. Vissa kan förlora kontroll över sin kropp om de mister känseln medan andra uttrycker att de har ont genom att pipa. Det är alltid viktigt att ringa en veterinär om hunden inte beter sig som den brukar, ju snabbare man söker hjälp för ett diskrbråck, detso större är chansen att hunden kan bli återställd.

Diskbråck kan i svåra fall behöva opereras, för att vara säker på att rätt diagnos har satts kan man behöva röntga eftersom att diskbråck lätt kan förväxlas med andra sjukdomar eller syndrom, till exempel neurologiska faktorer. Röntgen krävs även innan operation för att lokalisera området som skall opereras.

Beroende på allvarlighetsgraden i diskbråcket och vart det sitter rehabiliteras åkomman med alltifrån vila till operation och rehabilitering. Man brukar dela in diskbråcken i tre kategorier beroende på vart de är lokaliserade: nackdiskbråck, bröst/ländrygg och/eller länd/korsrygg. Sjukdomsförloppet klassificeras dessutom från grad 1-5 beroende på hur pass allvarligt det är. Grad fem är mycket allvarligt då hunden förutom att den har ont även tappat sin kroppskontroll och känsel i tassarna.


Vad kan man göra?

Generellt sett är simning ett väldigt bra verktyg för en diskbråckshund och kan med fördel användas för att återställa hunden. Denna metod ska dock inte tillämpas på nackdiskbråck. Där är det viktigt att hunden istället får vila och ta det mycket lugnt med uppmjukande långsamma rörelser för att kunna återställas. Stabiliserande övningar där hunden får öva upp sin koordination på ett lugnt och metodiskt vis ger ofta goda resultat.

Lindriga diskbråck kan läka ut med hjälp av vila medan andra som tidigare nämnt kräver operation. 

Diskbråck kan med andra ord vara både ganska enkelt men också väldigt komplext och vid behandling av en diskbråckshund kan det krävas återkommande återkoppling mellan fysioterapeuten och veterinär. Förloppet måste bevakas noggrant för att hunden ska kunna bli smärt- och symptomfri samt för att den ska kunna komma tillbaka till ett normalt liv. 


Text: Lina Henriksson, Certifierad hundfysioterapeut

© Animail. Vi ser gärna att ni refererar till denna artikel och att citera kortare utdrag går givetvis bra. Det är däremot inte tillåtet att kopiera längre stycken eller hela texten. Kom ihåg att alltid källhänvisa till Animail.se och vi skulle även uppskatta om du länkar direkt till denna artikel.