Aveve 323 Breed Mix

Aveve 323 Breed Mix är en müsli till dräktiga eller digivande ston. Utvecklat för att täcka behovet hos dräktiga ston i de sista tre månaderna av dräktigheten, samt i perioden där fölet diar.

Mer Info >>