Artros hos hund

Artros är en av de vanligaste skeletära sjukdomsdiagnoserna på framförallt hundar i hög ålder, men även på hundar som lever ett fysiskt ansträngande liv.

Vad är artros?

Artros betyder att leden som är drabbad har ett skadat ledbrosk, ledkapseln är förtjockad och pålagringar har uppstått vilket medför en kronisk inflammation. Det är ett smärtsamt tillstånd som inte går att få bort, men man kan dock förebygga att artrosen sprider sig och göra så att smärtan reduceras genom träning och medicinering.

Artros kan utlösas på två olika sätt, den gemensamma nämnaren är dock att leden på något sätt överbelastas vilket medför att den slits ut i förtid. Detta kan bero på överansträngning i träning, skador eller en sådan "enkel" sak som övervikt. Har hunden en sjukdomsbild sedan tidigare i leden, till exempel höftledsdysplasi eller osteochondros, är risken för artrosbildning i leden omfattande då tillståndet att ledytorna inte passar varandra skapar en instabilitet i skelettet vilket är en bra grund för att artrosen ska bildas.

 

Symptom hos hund med artros

Symptom på artros brukar oftast vara stelhet och hälta som inte går över efter vila. Hunden kan i vissa fall bli mindre aktiv och verka grinig på grund av att den har ont. Beteendeförändringar ska alltid tas på allvar då det alltid är till fördel att upptäcka en eventuell smärtbild vid ett så tidigt skede som möjligt för att ha möjlighet att kunna påverka utvecklingen av tillståndet. Artrosen syns och går att hitta genom röntgen. Artros är ett kroniskt tillstånd varför det är viktigt att förstå att hunden inte kan bli frisk från detta, däremot kan man verka för att bromsa utvecklingen och att det sprids, samt behandla hunden för att den ska kunna leva ett så smärtfritt liv som möjligt. Prognosen är i många fall god om artrosen inte är väldigt omfattande. Sköter man de rutiner som föreskrivits kan hunden i väldigt många fall leva ett gott liv trots sjukdomsbilden.

Vid artros är hunden med största sannolikhet även påverkad muskulärt av att den har försökt avlasta det påverkade området. Detta kan i sin tur medföra stelhet och ömhet i andra muskelgrupper vilket ska tas i beaktande när man påbörjar behandlingen och upplägget för hur hunden ska kunna återgå till ett smärtfritt och relativt normaliserat tillstånd. Ofta är det just en muskelinflammation som skapar den största smärtan i hunden vid dessa tillstånd då felbelastningen och ansträngningen hunden utsätter sin kropp för när den vill avlasta ett område bidrar till att musklerna överansträngs, vilket till sin tur leder till en inflammation.

 

Vad kan man göra?

Behandlingsplanen måste vara individuellt anpassad med hänsyn till vart artrosen sitter, hur pass påverkad hunden är av den och naturligtvis även i hur pass allvarlig grad den hunnit sprida sig. Generellt kan man säga att rehabiliteringen i första hand naturligtvis ska handla om att hunden ska kunna återgå till ett vanligt hundliv igen. Den ska vara så smärtfri som möjligt och kunna röra sig obehindrat i alla gångarter.

Först och främst behöver smärtan reduceras för att hunden ska börja våga röra sig igen. Vid led och muskelsmärta sätts lämpligen smärtstillande medicin in, t.ex Metacam eller Rimadyl. Detta dämpar inflammationen och blockerar smärtreceptorerna vilket ofta medför en hund som snabbt blir gladare och piggare. Utöver detta är ett tillskott av glukosamin och kondriotin ett bra alternativ för att främja att ledvätskan smörjer leden ordentligt och förhindrar att nya broskbildningar sker. Även detta brukar reducera stelhet i hunden ganska märkbart, detta kan till exempel märkas genom att hunden inte är lika stel när den reser sig efter att ha vilat. 

Glukosamin och kondriotinblandningar kan man köpa receptfritt eller hos veterinär och det finns olika varianter på detta tillskott. Grönläppad mussla har blivit särskilt populärt på senare tid, dessa torkade och nermalda musslor är en ren naturprodukt och ger förutom tillskott av glukosamin även omega 3 som verkar antiinflammatoriskt i kroppen.

För att avlasta den skadade leden behövs dock en återuppbyggnad av hundens muskulatur i kroppen och naturligtvis i största mån det område som är påverkat. Kan man bygga upp en fin och jämn muskulatur i hunden ger detta ett stöd i leden vilket avlastar den. Det är av yttersta vikt att en artroshund inte bär på övervikt, den ska vara smal! Hunden kommer dock att behöva underhåll resten av sitt liv i form av muskelstärkande och uppbyggande övningar eftersom att den aldrig blir helt frisk. Slutar man med träningen kommer området snart att försvagas igen och hunden blir åter ojämnt belastad då kroppen vill undvika att använda det skadade området, hunden blir försvagad och snedbelastad.

Då det är naturligt för kroppen av avlasta ett område som är skadat bör hunden tvingas att arbeta området genom olika övningar och behandlingar. Då hunden trots medicinering och tillskott har fått viss smärtreducering kan man dock inte utesluta att den förmodligen är stel och öm i kroppen efter att ha snedbelastat sig under en längre tid. Muskeluppmjukande behandlingar såsom massage, laser eller Novafon löser upp stelheten och ger hunden ännu en förmån i och med att den kommer att våga börja röra sig ytterligare.

Den bästa träningen för artroshundar är simning eller Water walker treadmill, men det finns mycket man kan göra hemma också. Skritt i koppel och “off road” från skogsstigarna är ett utmärkt exempel, där kan hunden kliva på mjukt underlag och ändå få lyfta på tassarna ordentligt I lingonriset. 

 

Tips: Här hittar du alla våra kosttillskott för leder.

Text och Foto: Lina Henriksson, Certifierad hundfysioterapeut

© Animail. Vi ser gärna att ni refererar till denna artikel och att citera kortare utdrag går givetvis bra. Det är däremot inte tillåtet att kopiera längre stycken eller hela texten. Kom ihåg att alltid källhänvisa till Animail.se och vi skulle även uppskatta om du länkar direkt till denna artikel.